سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آزاده حمزه یی – کارشناس ایمنی – کارخانه تهران، شرکت نفت پاسارگاد

چکیده:

در طول بیست سال گذشته، یافتن پاسخی برای این پرسش که آیا تماس و مواجهه با آسفالت می تواند عامل بالقوه بروز بیماری باشد، از چالشهای مهم مهندسین ایمنی، بهداشت حرفه ای و دست اندرکاران این صنعت می باشد.
دراین مطالعه به بررسی ترکیبات فیوم (دمه) انواع آسفالت، همچنین ارتباط تنگاتنگ عوامل تاثیر گذار در تولید فیوم آن با فاکتورهای بیماری زای مرتبط، از زوایای مختلف پرداخته ایم. به بیانی دیگر ترکیبات فیوم آسفالت که قویا متاثر از شرایط بوجود آورنده آن می باشدبا استناد به مقایسات آماری، داده های صنایع مختلف قیرسازی و آزمایشات انجامگرفته روی کاربران قیر مورد بحث قرار گرفته است. از سویی به علائم بالینی تماسهای کوتاه مدت و بلند مدت کارگران، احتمال سرطان زایی و بروز موتاسیون در افراد درگیر اشاره شده است.
شالوده اصلی این مطالعه ارائه راهکارهای موضعی و عمومی به منظور پیشگیری بیماریهای شغلی در راه اعتلای وضعیت بهداشت شغلی اعم از آموزش، تغییر روشهای اجرایی کار، ایجاد تغییرات مهندسی و توصیه بکار گیری لوازم و تجهیزات ویژه این صنعت می باشد.