سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
روح الله طالبی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

اثرات محیط کاری بر رفتار دینامیکی، عامل پدید آمدن امواج متناوب در سازه های صنعتی و همچنین سبب خستگی و شکست در آنها شده و نهایتاً منجر به کاهش عمر و تحمیل هزینه های اضافی می شود . به منظور حل این معضل امروزه شاهد افزایش روند استفاده از مواد ویسکوالاستیک در کنترل و کاهش سطح ارتعاش سازه ها بعنوان یک تکنولوژی مفید و مؤثر می باشیم . فاکتورهای اساسی که بر خواص ارتعاشی یک تیر تأثیر می گذارند، خواص ماده، ابعاد هندسی و شرایط مرزی می باشند . با اعمال مواد ویسکوالاستیک بر شرایط مرزی یک تیر، می توان دامنه ارتعاشات آن را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داد . از آنجاییکه خواص مواد ویسکوالاستیک وابسته به دما و فرکانس است، لذا انجام محاسبات، نیازمند یک فرآیند طولانی و تکراری می باشد . در این مقاله ابتدا مقدمه ای بر اعمال شرایط مرزی ویسکوالاستیک و مدل میرایی تیر ارائه می گردد، در ادامه معادلات HN جهت اعمال مدل میرایی پلیمرهای مختلف توسط پارامترهای ثابت تبیین گشته، سپس مدل اجزاء محدود (FEM) ، روش استخراج مقادیر ویژه و نمودارهای پاسخ فرکانسی (FRF) تشریح می گردد . در نهایت با استفاده از یک مثال عددی به بررسی تأثیر خواص مواد ویسکوالاستیک ( وابسته به دما و فرکانس ) ، هندسه شرایط مرزی و تاثیرات دما بر پارامترهای مهم ارتعاشی یک تیر پرداخته می شود .