سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جلیل سحابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
عبداله مرادی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

گردشگری پدیده ای است که باانسان و انگیزه ها خواسته ها نیازها و آرزوهای اوکه منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد می توان گفت محرک اصلی گردشگری اختلاف فرهنگ هاست فرهنگ با نفوذ پرتوان خود می تواند ماهیت هدف ساختار و کارکرد گردشگری را توضیح دهد گردشگر و میزبان دارای فرهنگ و الگوهای اجتماعی متفاوتی هستندو در زمان گردش با هم تعاملاتی دارند تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آنها بریکدیگر دارای اهمیت ویژه ای است درمقاله حاضر با استناد به مطالعات مختلف با روشی شناختی-تحلیلی به بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری می پردازیم تا ضمن شناخت ابعاد گردشگری اثرات آن را برفرهنگ و اجتماع نشان دهیم نتایج تحلیل نشان میدهد گردشگری نقش مهمی در ایجاد تغییرات فرهنگی دارد هم باعث رواج و تقویت عناصر فرهنگی مثبت می شود و هم ناهنجاری اجتماعی در یک فرهنگ را ایجاد می کند.