سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جاوید آزمون – دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس
نادر حسین زاده – رئیس دفتر فنی نورد سرد ۱ مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
محسن اختری – کارشناس خط قلع اندود مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله، تبیین یافته ها و نتایج حاصل از مطالعه تحلیل اثر افزایش ظرفیت تولید و تغییر آموخته محصول بر عملیات حمل و جابجایی درون انباری محصول در یکی از انبارهای خطوط تولید کارخانجات فولادسازی کشور است. در این مقاله بطور خلاصه، نحوه جمع آوری و پالایش داده ها و ساخت مدل شبیه سازی و نتایج حاصل از اجرای مدل شبیه سازی در قالب سناریوهای مورد نظر، مورد شرح قرار گرفته است. نتایج حاصل از انجام این مطالعه، در کسب آگاهی از برخی پیامدهای حاصل از اجرای طرح توسعه مفید واقع گردید و ضرورت انجام تحلیل های بیشتر به منظور پشتیبانی تصمیم گیری های صحیح را بیش از پیش نشان داد. انجام این مطالعه با استفاده از مدلسازی شبیه سازی، موجب گردید ضمن شناسایی بهتر نقاط ضعف و قوت سیستم عملیات مورد مطالعه، به شکل اصولی تری نسبت به مدلسازی و پیش بینی این سیستم پیچیده برای برنامه ریزی آینده عمل نماییم. در پایان با توجه به سناریوهای تعیین شده و نتایج اجرای هر یک از آنها، ضمن یافتن نقاط ضعفی که متعاقب اجرای طرح توسعه بروز می کنند، چگونگی جلوگیری از بروز این مشکلات و روش اجتناب از آنها، مورد اشاره قرار گرفته است.