سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعبدالرسول آتشی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا سعیدی – استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله پس از یافتن معادله حاکمه ورق های مستطیلی در دستگاه دکارتی برای حالتی که شامل دو لبه موازی تحت بارگذاری نرمال باشد، با استفاده از یک روش حل دقیق، ارتعاشات آزاد و تاثیر بارگذاری نرمال لبه ها بر فرکانس های طبیعی ورق بررسی شده است. این ورق ها شامل دو لبه موازی با شرایط مرزی تکیه گاه ساده بوده و دو لبه دیگر دارای شرایط مرزی دلخواه هستند. دو لبه شامل تکیه گاه ساده تحت تاثیر بارگذاری نرمال بوده که با تابعی مشخص در طول لبه ورق تغییر می کند. برای حل معادله حاکمه از روش جداسازی متغیر ها استفاده شده است که در آن فرض شده فرم پاسخ تغییر (w) مکان ، نسبت به متغیر x تغییرات سینوسی داشته و در جهتپاسخ به صورت یک سری توانی می باشد. با استفاده از این روش مجهولات مساله شامل فرکانس های طبیعی، بار بحرانی کمانش و … را یافته و اثر پارامتر های تاثیر گذار بر روی آنها بررسی شده است