سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید خرقانی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور( صنعت آب و برق) تهران
محمد خرد رنجبر – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی آموزشکده عالی سما، کرج

چکیده:

به علت شکل خاص سدهای قوسی بتنی شکل این سدها از ظرفیت و حساسیت ویژه ای برخوردارند. در اینگونه سدها نظریه پایداری و انتقال نیروهای وارده و توزیع آنها به تکیه گاههای سد( پی و جناحین) بصورت قوس و طره بوده است. لذا شناخت توده سنگ پی و مشخصات ژئومکانیکی تکیه گاههای تاثیر بسیار مهمی در رفتار و عملکرد بدنه سد و ایمنی آن دارد. با توجه به این امر همگنی و یا عدم همگنی مصالح تشکیل دهنده و پی و جناح نسبت به هم با توجه به رفتار ناشناخته این سدها و نادیده گرفتن این تفاوت منجر به کاهش ضریب اطمینان سد و یا غیراقتصادی شدن سد می گردد. از این رو در این مقاله با صرفنظر از حالات بسیارخاص در سدها، با ارتفاع و مقاومت فشار بتن مقاومت، میزان تاثیرپذیری و حساسیت بدنه سد بروی بسترهای با مصالح متفاوت بررسی گردیده و با مطالعه اثرات آن بروی سدهای قوسی( پی و جناحین) با ارائه نمودارهایی میزان تاثیرپذیری تغییرات سنگ و پی و جناح را بر پارامترهای تغییر مکان بدنه سد بررسی و سنجیده می شود.