سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه اصغری – دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک
فرامرز اسمعیلی سراجی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک،
اکبر زنده نام – دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک

چکیده:

تلفات حبسی در فیبرهای کریستال فوتوتی یکی از مکانیزم های تلفات است که به طور مؤثر به تعدادهای حلقه های حفره های هوا وابسته است. در کاربردهای ادوات فیبر کریستال فوتونی تلفات پارامتر تعیین کننده در انتخاب این نوع فیبر است. این تحقیق در راستای پروژه ساخت آزمایشگاهی فیلتر نوری مبتنی بر فیبر کریستال فوتونی انجام شده تا نتیجه آن در انتخاب این نوع فیبر مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور در این مقاله با استفاده از روش برداری اختلاف اجزای محدود در حوزه فرکانس (FDFD)، تلفات حبسی فیبرهای کریستال فوتونی تعیین شده است. نتیجه های عددی نشان میدهد که تلفات حبسی با افزایش تعداد حلقه های هوا در ساختار غلاف فیبر کریستال فوتونی کاهش می یابد. نتیجه های بهدست آمده در مقایسه با روشهای دیگر توافق کامل دارد.