سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن موگوئی – کارشناس‌ارشد گروه هیدرولیک شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD ) در حل مسائل مربوط به جریان سیالات گسترش چشمگیری یافته است. در این مقاله پس از ارزیابی صحت کاربری نرم‌‌افزار در آنالیز جریانهای سطح آزاد توسط حل یک مساله نمونه (جریان بحرانی عبوری از‌ روی یک برآمدگی نیمدایره‌ای شکل در یک کانال افقی) که نتایج حل عددی و آزمایشگاهی آن در دسترس است، از نرم‌افزار برای آنالیز دو بعدی میدان جریان بر روی سرریز سد سیمره استفاده شده است. در تحلیل میدان جریان، سیال به کار رفته تراکم‌ناپذیر و جریان سیال به صورت دائمی و آشفته در نظر گرفته شده است. پس از حل مساله، نتایج به دست آمده از آنالیز با نتایج مدل آزمایشگاهی مقایسه شده است و این مقایسه به صورت جدول و نمودارهائی ارائه شده است