سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید خادمی – کارشناس مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجیدرضا آیت الهی – دانشیاردانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا محمدعلیها – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، از تحلیل اجزاء محدود دو نمونه آزمایشی به نامهای " قطعه دایرهای تحت بار فشاری قطری ( دیسک برزیلی ) " و " نیمه دیسک تحت بار خمش سه نقطه ای " ، جهت بدست آوردن روابط لازم برای تعیین استحکام کششی سنگ ها استفاده شده است . تعداد زیادی مدل اجزاء محدود برای این دو قطعه در حالت دو بعدی و سه بعدی مورد تحلیل قرار گرفته و از مقدار ماکزیمم تنش
کششی ایجاد شده در مرکز این قطعات، روابطی برای تعیین میزان استحکام کششی سنگها با استفاده از این دو قطعه آزمایشگاهی پیشنهاد شده است . در حالیکه اکثر روابط موجود برای
تعیین استحکام کششی از حل های حالت دو بعدی منتج شده اند، در روابط ارائه شده در این مقالهاثر نسبت قطر به ضخامت قطعات مذکور نیزلحاظ شده است . نشان داده شده است که استفاده از
قطعات فوق و به کارگیری روابط بدست آمده می تواند استحکام کششی یک نوع سنگ مرمر را به خوبی تخمین بزند