سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیررضا شاهانی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا امینی فسخودی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

در این مقاله پدیده رشد ترک دینامیکی به روش المان محدود وبا استفاده از تکنیک شبکه بندی مجدد در مود یک شکست مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . تحلیل مورد نظر در حالت الاستیک خطی و در نمونه های آزمایشگاهی DCB انجام شده است . در این پژوهش رشد ترک بصورت مرحله به مرحله انجام می شود به این صورت که در هر گام زمانی، سرعت رشد ترک و موقعیت جدید نوک ترک تعیین می شود و نهایتا هندسه جدید نمونه مورد نظر به دلیل پیشروی ترک بدست می آید . شبکه بندی بر اساس موقعیت جدید نوک ترک و با استفاده از المانهای منفرد در نوک ترک انجام می شود . تحلیل تنش و بدست آوردن سایر پارامترها در جسم با استفاده از نرم افزار ANSYS انجام می شود . از آنجاییکه نرم افزار فوق فاقد امکانات برای تحلیل رشد ترک می باشد، مراحل گوناگون و طولانی شبیه سازی رشد ترک به کمک برنامه نویسی در محیط آن و بصورت اتوماتیک انجام شده است و نهایتا نتایج مربوطه باا منابع موجود مقایسه شده است .