سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا نصیبی فرد – کارشناس ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

طراحی هندسه آبگذر انتقال آب از مخزن سد به نیروگاه می بایستی بگونه ای باشد که علاوه بر حفظ هد لازم برای نیروگاه از نقطه نظر هیدرولیکی و سازه ای کمترین مشکلاترا در بر داشته باشد. در نیروگاههایی که دارای چند واحد می باشند اقتصادی می باشد که از یک آبگذر اصلی تا نزدیک نیروگاه استفاده شود و در نزدیک نیروگاه از انشعابات جهت تقسیم جریان واحدها استفاده شود.طرح ایمن انشعابات در آبگذر نیروگاه، بگونه ای که کمترین تاثیر سوء را بر جریان داشته و احتمال ایجاد خطر کاویتاسیون را به حداقل برساند. تحلیل دقیق از پارامترهای جریان در داخل انشعاب را ضروری می سازد. امروزه تحلیل اجزاء محدود بعنوان ابزار توانمند و اقتصادی برای تجزیه و تحلیل طرح اولیه پیشنهادی توسط مهندسان مشاور بکار گرفته می شود. در این مقاله سعی شده است پس از آزمون کاربرد نرم افزار تحلیلگر اجزا محدود برای حل مسئله ای با پاسخ معلوم، تحلیلی تا حد امکان جامع و دقیق از میدانهای سه بعدی فشار در انشعاب دوشاخه آبگذر نیروگاه دوم سد شهید عباس پور به عمل آید و نتایج محاسباتی با اندازه گیریهای انجام بر رووی مدل هیدرولیکی این آبراهه مقایسه گردد.