سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده م
جواد محمودی مهر – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانش
سهیلا خوشنویسان – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانی

چکیده:

محفظه داخلی بویلر آب گرمی که احتراق درآن به وسیله مشعلی گازی که از هوا به عنوان اکسیدکننده واز پروپان به عنوان سوخت استفاده می کند، به دو صورت آزمایشگاهی و مدلسازی عددی مورد بررسی قرارگرفته است . با فرض قابل قبولی، واکنش دهنده ها در هنگام ورود به محفظه احتراق، پیش اختلاط در نظر گرفته شده اند . شبکه بندی و حل عددی مسئله به کمک نرم افزارهای Fluent&Gambit صورت گرفته است . پس از مروری بر معادلات حاکم ، نحوه مدلسازی واکنشها و تشعشع، به تحلیل و بررسی میدانهای دما،گونه های شیمیایی و نرخهای واکنش حاصل از حل عددی پرداخته می شود . در ادامه، نتایج حاصل از حل عددی با نتایج تجربی در توان سوخت ۱۴۰٫۷۳ کیلو وات مقایسه می شودکه این مقایسه توافق قابل قبولی را بین آنها نشان می دهد .