سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش طاهری – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان
عباس افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان

چکیده:

خطر زمینلرزه، وقوع محتمل یک جنبش شدید توسط یک رویداد لرزه ای در آینده می باشد . بررسی این خصوصیات لرزه ای بوسیله تحلیل خطر زمیلرزه امکان پذیر می گردد . توجه به این ن کته لازم است که خطر زمینلرزه به هیچ وجه مترادف اصطلاح خطرپذیری زمینلرزه نمی باشد بلکه خود بخشی از مطالعات خطرپذیری زمینلرزه می باشد . در حقیقت خطرپذیری زمینلرزه بیانگر پیامدهای احتمالی جنبش شدید زمین همچون زیانهای مالی و جانی می باشد . برای رسیدن به این هدف، با توجه به پارامترهای لرزه خیزی ( بیشینه بزرگی و شتاب منطقه ای، دوره بازگشت، سرعت و جابجائی ) الگوی لرزه خیزی هر گستره را با کمیت عددی بیان می کنند، سپس خصوصیات زمینلرزه های روی داده مورد مطالعه قرار می گیرد و تاثیرشان بر ساختگاه محاسبه می گردد . برای شناخت الگوی لرزه خیزی بلند مدت در گستره طرح، شناخت زمینلرزه های تاریخی و همچنین شناسایی گسلهای فعال و مهم به شعاع ۲۵۰ کیلومتری برای تعیین الگوی لرزه خیزی بلند مدت منطقه و همچنین دوره بازگشت زمینلرزه ها لازم می باشد