سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
مجید برومندزاده – کارشناس ارشد مکانیک، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندس
مهدی خانلری – کارشناس ارشد مکانیک، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندس

چکیده:

در این مقاله با مدل سازی اکسترودر تزریق پلاستیک، اختلاط مذاب پلیمری بر پایه تئوری آشوب و بصورت سه بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. سیال درون اکسترودر غیر نیوتنی می باشد و بر اساس رابطه Cross-WLF مدل می گردد. ابتدا میدان جریان سیال، بطور سه بعدی و دائمی درون مدل اکسترودر نامتقارن با استفاده از روش المان محدود (FEM) حل می گردد. سپس با تحلیل لاگرانژی جریان و ردگیری ذرات، می توان مسیر انتشار ذرات را ترسیم نمود. مسیر انتشار ذرات با انتگرال گیری عددی از میدان سرعت جریان به دست می آید. سه بعدی بودن سیال به همراه نامتقارنی در مسیر اطراف اسکترودر، سبب آشوبناک شدن اختلاط و افزایش بازدهی آن می گردد.
به محاسبه نرخ محلی کشیدگی و تاشدگی می توان افزایش سطوح تماس المان های سیال با یکدیگر و در نتیجه افزایش بازدهی اختلاط را نشان داد. بررسی اثر افزایش نامتقارنی در اختلاط آشوبناک را نیز می توان با مقایسه مدل مدل نامتقارن اول با مدل نامتقارن دوم بررسی نمود. این افزایش نامتقارنی سبب تغییر در موقعیت منیفلدهای پایدار و ناپایدار درون جریان و تغییر الگوی جریان آشوبناک و مقادیر کشیدگی می شود.