سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد آزادی – دانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
فرشاد زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،
مهرنوش دمیرچلی – دانشجوی دکتری مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مقاله ، تحلیل ارتعاشات آزاد عرضی تیرهای ساخته شده از موادFGM ، با استفاده از روش اجزاء محدود انجام پذیرفته است. خواص مواد، وابسته به دما در نظر گرفته شده که در جهت ضخامت تیر، براساس توزیع تابع توانی و بر حسب کسرهای حجمی تغییر می کنند. در ابتدا، تیر FGM بصورت ایزوتروپیک فرض شده و نتایج حاصل از کد نوشته شده با نتایج تحلیلی و نرم افزاری مقایسه و صحت آن ها بررسی گردیده است. فرکانس های طبیعی تیر در شرایط مرزی متفاوت، برای نشان دادن اثر وابستگی به دما خواص مواد، توزیع کسرهای حجمی و اثر پارامترهای هندسی آورده شده اند.