سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهرخ حسینی هاشمی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مک
کوروش خورشیدی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندس

چکیده:

امروزه ورقهای سبک وزن به طور وسیع در بسیاری از کاربردهای مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بدین منظور تحلیل ارتعاشی ورقها با اشکال مختلف مد نظر دانشمندان است. هدف در این مقاله بدست آوردن فرکانسهای طبیعی ورق نازک بیضی شکل توخالی و توپر با شرایط مرزی مختلف کلاسیک (گیردار، ساده و آزاد) در مختصات بیضوی می‌باشد، که برای اولین بار انجام می‌پذیرد با توجه به بررسی انجام شده تحلیل در این مختصات از نظر برنامه‌نویسی کامپیوتری سریعتر و از دقت بیشتری برخوردار می‌باشد. روش بکار گرفته شده در این مقاله، روش انرژی ریلی- ریتز می‌باشد، که از تابع حدس چند‌جمله‌ای که شرایط مرزی را ارضاء می‌نماید، استفاده شده است. نتایج حاصله شامل شش فرکانس اول ورق برای حالتهای مختلف توپر و توخالی با شرایط مرزی متفاوت می‌باشد. جهت صحه گذاری، ‌نتایج بدست آمده با مراجع دیگر مقایسه شده است. نتایج حاصله برای ورقهای توخالی در مختصات بیضوی می‌تواند مرجع مناسبی جهت تحقیقات بعدی باشد.