سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد فیض دیزجی – استادیار گروه علوم پایه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
علی شهسواری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

معادلات دینامیکی تیر دو سر مفصل با جرم پیوسته که که کل مجموعه می تواند در امتداد تیر حرکت داشته باشد و با حرکت نوسانی تکیه گاه تحریک می شود، یک معادله دیفرانسیل غیر خطی است که حل صریح برای آن وجود ندارد . در این مقاله پس از استخراج معادلات حرکت، با استفاده از تابع گرین و قضایای نقطه ثابت وجود جواب و شرط کافی برای پریودیک بودن آن مورد بررسی قرار می گیرد . در قسمت دوم وجود جواب نوسانی و شرط پریودیک بودن آن، با توجه به ساختار معادله مورد مطالعه قرار می گیرد ..