سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جواد مرزبان راد – استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر افکار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی خودرو،دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

در این مقاله، یک مدل بیومکانیکی هفت درجه آزادی از تمام بدن انسان در حالت نشسته و بدون پشتی که در معرض ارتعاشات عمودی قرار دارد از طریق بهینه سازی همزمان چند تابع هدف، ایجاد و مورد تحلیل قرار گرفته است.این مدل بر اساس انطباق منحنی و در مقایسه با سه نمونه مختلف از نتایج کارهای آزمایشگاهی در حوزه فرکانس است.پارامترهای مدل با کمک الگوریتم ژنتیک بگونه ای بدست آمد که میزان خطا در هر سه حالت به طور همزمان به کمترین مقدار خود برسد.مدل ایجاد شده به طور قابل ملاحظه ای میزان خطای کمتری را نسبت به سایر مدل های معتبر که پیش از این ایجاد گردیده ، نشان می دهد.