سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبرعلی بیگلو – استادیار – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده فنی مهندسی
محمود شاکری – استاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک
حامد اخوان – کارشناس ارشد – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی

چکیده:

در این مقاله، معادلات حرکت بی بعد بر اساس تئوری میندلین برای مطالعه ورق نسبتا ضخیم بدون استفاده بیشتر از هر روش تقریبی ارائه شد است. معادله مشخصه دقیق بر اساس اعتبار تئوری میندلین برای ورق مستطیلی در حضور بستر الاستیک دو پارامتری و با چهار تکیه گاه ساده در لبه های ورق بدست آمده است. فرکانس های پایه بی بعد برای ارتعاش ورق ضخیم مستطیلی سبر روی بستر الاستیک دو پارامتری با تکیه گاه های ساده در لبه های ورق، برای محدوده وسیعی از نسبت طول به عرض h، نسبت ضخامت به طول d و محدوده تغییر دو پارامتر الاستیک خطی وینکلر و لایه برشی بستر الاستیک ورق بررسی شده است. د رنهایت مقادیر دقیقفرکانس های بدست امده برای محدوده وسیعی از دو پارامتر بستر الاستیک در ورق ضخیم مربعی با هم مقایسه شده اند. سپس تاثیر وجود و عدم وجود بستر پسترناک با ضرایب وینکلر و لایه برشی مختلف، بر روی تغییر فرکانس های پایه ورق به علت تغییر نسبت طول به عرض h و نسبت ضخامت به طول d، با جزئیات بررسی شده است. قابل بیان است که معادله مشخصه دقیق برای ورق بر روی بستر دو پارامتری الاستیک و فرکانسهای پایه مربوطه آن برای اولین بار در این تحقیق بدست آمده اند.