سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید برومند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عبدالعلی مراثی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین دلایلی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا جعفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله پس از بررسی معادلات ارتعاشات آزاد و اجباری تیر اویلر – برنولی به توصیف حرکت یک بار متمرکز با سرعت ثابت برروی این تیر با شرایط تکیه گاهی دو سرمفصل و مقطع ثابت پرداخته شده است جرم بارگذاری شده نسبت به جرم تیر ناچیز فرض شده و نتایج تحلیل حاصل از این حرکت بیان گردیده است. آنگاه با استفاده از ANSYS ابتدا حرکت بار متمرکز با سرعت ثابت برروی تیر شبیه سازی شده و نتایج گرفته شده با نتایج تحلیلی مقایسه گردیده است. سپس حرکت همین بار بروی تیر با شتاب ثابت در ANSYS شبیه سازی شده و تحلیل گردیده است و در نهایت تاثیر شتاب حرکت بار بروی میزان ارتعاش تیر بررسی گردیده است.