سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جلیل رضایی پژند – استادیار، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
هادی صبوری – دانشجوی دکترای مکانیک، بخش مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربی
سیدمحمد کفشدار گوهریان – سرپرست قسمت کنترل و ابزار دقیق، نیروگاه حرارتی توس

چکیده:

لرزشها و ارتعاشات ناخواسته تجهیزات و قسمتهای مختلف در صنایع نیروگاهی، مشکلات متعددی را به همراه دارد . در بسیاری از موارد، ارتعاشات با دامنه بالا موجب بروز صدماتی به وسائل اندازه گیری شده و ایجاد اختلال در کارکرد صحیح مجموعه می نماید . نوسانات و ارتعاشات بیش از حد لوله ترنسمیتر ( دستگاه اندازه گیری ) خط بخار زنده واحد شماره ۲ نیروگاه حرارتی توس موجب بروز مشکلات متعددی در کارکرد صحیح این واحد گردیده است . تحقیق حاضر، به بررسی ارتعاشات این خط لوله می پردازد . روش عددی اجزاء محدود برای مطالعه انتخاب گردیده است . خط لوله به همراه جزئیات و ضمائم آن در نرم افزار اجزاء محدود مدل گردیده است . پس از تحلیل مودال سیستم اولیه، یک بار هارمونیک نمونه به قسمتی از خط لوله اعمال شده و پاسخ، نسبت به ورودی هارمونیک تعیین می گردد . در ادامه، روندی جهت کاهش لرزشهای ترنسمیترها دنبال می شود . نتایج به دست آمده نشانگر کاهش چشمگیر دامنه حرکت ترنسمیترها پس از نصب ساپورتها در محلهای پیشنهاد شده می باشد .