سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامبیز بخشنده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانش
علی اصغر جعفری – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی مکانیک
حامد حداد خداپرست – کارشناس ارشد تحقیقات و نواوری سایپا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو

چکیده:

در این مقاله به بررسی ارتعاشی میل لنگ پیکان CC 1600 با استفاده از روش اجزاء محدود پرداخته می شود . در قسمت نخست بسامد های طبیعی میل لنگ در حال دو سرآزاد و شرایط کارکرد استخراج می شود . بمنظور بررسی دقت بسامد های طبیعی محاسبه شده، نتایج با نتایج حاصل از آزمون مودال مورد مقایسه قرار می گیرد و در قسمت دوم به بررسی ارتعاشات اجباری میل لنگ در حین کارکرد پرداخته می شود . در کلیه تحلیل ها در این مقاله از نرم افزار هایMSC/Patran و MSC/Nastranاستفاده می گردد