سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی طالبی توتی – کارشناس مکانیک – دانشگاه گیلان
روح ا… طالبی توتی – دانشجوی دکتری مکانیک – دانشگاه علم و صنعت
رضا انصاری – دانشجوی دکتری مکانیک – دانشگاه گیلان
منصور درویزه – استاد مکانیک دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تئوریهای کلاسیک و تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول ١ که تغییر شکل برشی عرضی را نیز در نظر می گیرد، به تحلیل ارتعاشات یک پوسته استوانه ای کامپوزیت دوار پرداخته می شود . ضمناٌ پوسته مورد بررسی، دارای شرایط مرزی به صورت تکیه گاه ساده می باشد که حل دقیق آن بوسیله معادلات ارائه شده، ممکن می باشد . اثر نیرو کریولیس که باعث ایجاد پدیده دوانشعابی می شود و اثر نیرو جانب به مرکز که در اثر دوران پوسته به وجود می آید، در معادلات حاکم آورده شده است . همچنین با استفاده از یک کد کامپیوتری، منحنی های دو انشعابیفرکانس طبیعی بر حسب سرعت دورانی پوسته استخراج، سپس بر حسب پارامترهایی نظیر شماره مود محیطی، نسبت طول و نسبت ضخامت بررسی می گردد . در انتها، نتایج بدست از دو تئوری مذکور برای پوسته های استوانه ای جدار ضخیم و جدار نازک با هم مقایسه شده است .