سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد صاحبکار خراسانی – دانشگاه صنعتی شریف، ایران
مهدی بهزاد – دانشگاه صنعتی شریف، ایران
آرش حسنی شبستری – پژوهشگاه نیرو، ایران

چکیده:

در این مقاله ارتعاشات عرضی ژنراتور با توان کمتر از یک مگاوات مورد بررسی قرار می گیرد . خروج از مرکزیت یکی از متداولترین عیوب ماشینهای الکتریکی است و نیروی نامیزانی مغناطیسی ناشی از خروج از مرکزیت، یکی از مهمترین منابع تحریک در ماشینهای الکتریکی به شمار می رود . در این مقاله اثر نیروی نامیزانی مغناطیسی و نیروی نامیزانی جرمی بررسی شده است .
ابتدا مدل ارتعاشی ژنراتور با استفاده از روش اجزا محدود تهیه شده، سپس با اعمال نیروی برآیند حاصل از نیروهای نامیزانی جرمی و مغناطیسی، پاسخ ارتعاشی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق نشان داده شده است که نیروی نامیزانی مغناطیسی دارای مقداری در حدود چهار برابر نیروی نامیزانی جرمی بوده و دامنه ارتعاش روتور در حالت ماندگار با وجود نیروی نامیزانی مغناطیسی چهار برابر بزرگتر از حالت عدم وجود این نیرو است . نتایج این تحلیل و بررسی پارامتری علل بوجود آوردنده این نیرو می تواند برای طراحی بهینه ژنراتورها مورد استفاده قرار گیرد . همچنین این اطلاعات در عیب یابی ژنراتورها نیز مفید خواهد بود .