سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید اختراعی طوسی – استادیار گروه مکانیک- دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی پاکدامن – کارشناس ارشد ریاضی کاربردی-دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مجتبی صادقیان – دانشجوی دکتری مکانیک- دانشگاه فردوسی

چکیده:

هنگامی که یک موج تغییر شکل داخل یک محیط ارتجاعی نظیر یک تیر منتشر شود وجود هر نوع ناپیوستگی در مسیر موج می‌تواند حرکت آنرا مختل نماید. از محلی که حرکت موج توسط مانعی محدود شود بخشی از موج انتقال و قسمتی انعکاس می‌یابد. در این مقاله ماتریسهای انتقال و انعکاس برای انواع مختلفی از ناپیوستگی‌‌ها مانند ترک، مرز یا تغییر در سطح مقطع برای تیری که روی بستر شناوری مانند آب قرار داده شده، بدست آمده است. در مرحله حل معادله فرکانسی و استخراج فرکانسهای تیر از روش بهینه سازی BFGS استفاده شده است