سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سهراب اسلامی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مکانیک گیلان
محمدرضا اسلامی – استاد

چکیده:

در این مقاله کنترل خیز تیر یکسر گیرداری که در انتهای ازاد تحت نیروی استاتیکی میباشد مورد بررسی قرار میگیرد. در ابتدا دو محرک به دو قسمت رو و زیر تیر چسبانده میشود که به هر کدام از این محرک ها به طور جداگانه ولتاژ اعمال میشود و طبق رابطه ای که در این مقاله ارائه میشود برای کنترل خیز هر نقطه از تیر ، اختلاف بین دو ولتاژ مقداری ثابت بدست می آید . سپس برای تیر یکسر گیردار یک محرک پیزوالکتریک برای قسمت انتهایی در نظر گرفته میشود که برای کنترل خیز هر نقطه دلخواه از تیر نیز رابطه ای ارائه میگردد.