سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن حائری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
شهاب الدین اسماعیلی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله قسمتی از تحقیقات انجام شده درباره رفتار استاتیکی سدهای سنگریز بارویه بتنی ارائه می شود. آنچه بیشتر مورد توجه است. ارزیابی اثر مدلسازی سه بعدی در تحلیل ها و مقایسه نتایج آن با نتایج تحلیل های انجام شده در حالت دو بعدی می باشد. علاوه بر این تحقیق اثر مدل نمودن مراحل ساخت بدنه سد اثر در نظر گرفتن مدل رفتاری الاستوپلاستیک برای مصالح سنگریز و اثر پر یا خالی بودن مخزن سد بررسی می شود. در ابتدا تاریخچه مطالعات انجام شده در مورد رفتار دینامیکی سدهای CFR مرور می شود و در ادامه به معرفی نرم افزار استفاده شده هندسه مدلهای ساخته شده و مدلهای رفتاری بکار رفته برای مصالح سد پرداخته می شود و گزیده ای از نتایج بدست امده در ارتباط با بدنه سنگریز و رویه بتنی سد، ارائه خواهد شد. نتایج نشان می دهد که تحلیل های استاتیکی در حالت دو بعدی نسبت به حالت سه بعدی کمی محافظه کارانه است و چه در حالت دو بعدی و چه در حالت سه بعدی نتایج بدست آمده در شرایط پر بودن مخزن سد بحرانی تر اس.