سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد
نادر عبدلی یزدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

چکیده:

در این تحقیق ، شیوه نوینی، جهت شبیه سازی آنالیز استاتیکی غیر خطی هندسی قابها بر مبنای نگره تیرو ستون مطرح شده از سوی آقای نیومارک، ارائه می گردد. از آنجا که بررسی دقیق بر روی عملکرد قابها در برابر بارهای ثقلی و جانبی از اهداف مهم آنالیز غیر خطی قابها بشمار می آید؛ استفاده از راهکاری سریع و دقیق، در جهت رسیدن به این مهم، ضروری می یابد؛ حال، آنچه که تکنیک ارائه شده در این تحقیق را بر سایر راهکارهایی، چون FEM,FDM اولویت می بخشد؛ بهره جویی از ماتریس سختی سازه به عنوان پارامتری ثابت و تغییر ناپذیر در روند آنالیز غیر خطی میباشد؛ در همین راستا، با وجود سهولت استفاده و سرعت بالا در انجام محاسبات، تکنیک (NSM) ، توانایی ارائه توابع تغییر شکل المانهای قاب را در هر مرله از آنالیز، داراست. از این رو، تکنیک (NSM)، قادر خواهد بود، بررسی دقیقی، از نمودار بار-تغییر مکان سازه را ارائه دهد. از آنجا که توانایی نظریه آقای نیومارک در بررسی رفتار تیر ستونها در حالت مواد با رفتار غیر خطی به اثبات رسیده، می توان با تغییراتی اندک، در الگوریتم (NSM)، عوامل غیر خطی مواد را نیز وارد نمود؛ بر همین اساس تکنیک شبیه ساز نیومارک (NSM) توانایی آنالیز قابها، با هر گونه عامل غیر خطی ساز را داراست.