سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین قنادی – فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

درنیم قرن اخیر جستجو برای یافتن راه حلی مناسب واقتصادی برای پوشش دهانه های بزرگ مورد توجه مهندسان بوده وتقاضای روز افزون برای این نوع سازه ها مطالعه وتحقیق در این زمینه را شدت بخشیده است.کابلهای فولادی یکی از مصالح ساختمانی است که امروزه برای پوشش فضاهای وسیع از آنها استفاده می شود وبه شکل کنونی پدیده ای نسبتا جدید به شمار می آید. سازه های کششی سازه هایی هستندکه در آنها اعضای اصلی باربر، بارهای وارد را به شکل تنشهای کششی وبدون اعمال فشار یا خمش به پی یا تکیه گاهها انتقال می دهند.ابعاد سطح مقطع وطرز ساخت قطعات تشکیل دهنده این گونه سازه ها چنان است که صلابت برشی وخمشی و مقاومت کمانش آنها قابل اغماض است. بنابراین مکانیزم به کار رفته در مهار سازه های کششی باید با این خاصیت مطابقت داشته باشد. سازه های کششی به سبب سختی اندک خود در مقابل تغییر مکانهای بزرگ تحت اثر بارهای متمرکز و تاثیرات دینامیکی از خود ضعف نشان می دهند . پاسخ آنها ، بدون توجه به خطی بودن بارها و یا رفتار مواد، در مقابل نیروهای پیش تنیدگی ویا بارهای زنده وارده همواره غیر خطی است وبه دلیل غیر خطی بودن پاسخ سازه جمع آثار نیروهای مختلف سرویس معتبر نیست. نیروهای پیش تنیدگی یکی از عوامل اصلی در تعادل استاتیکی سازه بوده وباعث تثبیت سازه وموجب سختی آن درمقابل خیز بیشتر می شوند.در این مقاله سعی بر آن است که روشهای تحلیل استاتیکی سازه های کششی – به ویژه سازه های کابلی – مورد بررسی قرار گرفته وفرمولهای خلاصه شده وگویا و نمودارهای تقریبی حاصل ازفرضهای ممکن تهیه شود. وبه صورت خلاصه رفتار کابل ابتدا در مقابل بارهای متمرکز و سپس در مقابل بارهای گسترده مورد بررسی قرار گیرد