سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم آقا ابراهیمی سامانی – کارشناسی ارشد
دکتر محمد رضا اسلامی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برای بررسی اثرات حرارتی در سیستم های کنترلی و سنسوری پیزوالکتریک از معادلات ترموپیزوالکتریسیته استفاده میشود. تیر مرکبی شامل سنسور و محرک پیزوالتریک با مدل اویلر – برنولی در نظر گرفته شده و معادلات حاکم بر حرکت تیر تخت اثر نیروهای مکانیکی و حرارتی از اصل تغییری بدست می آید . برای حل معادلات از روش المان محدود استفاده میشود. از یک الگوریتم ساده کنترل پسخورد با سرعت منفی که اثرات مستقیم و معکوس پیزوالکتریسیته را کوپل می نماید برای کنترل فعال پاسخ دینامیکی سازه مرکب در یک حلقه کنترلی بسته استفاده می گردد. تحلیل برای تکیه گاه یک سرگیردار با توزیع حرارتی در راستای ضخامت تیر انجام شده و نتایج با فرمول های تئوری مقایسه می گردد.