سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی غیور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان , دانشکده مهندسی مکانیک
حسن خادمی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان , دانشکده مهندسی مکانیک
حسین تورنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان , دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله تحلیل استاتیکی و دینامیکی شاسی دو نوع اتوبوس سفیر و O302 انجام گرفته است. تحلیل با استفاده از تئوری اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزار انسیس ANSYS انجام شده است. برای تحلیل استاتیکی از تحلیل تنش- کرنش و برای بررسی دینامیکی از آنالیز های مودال و گذرا استفاده شده است که در آنالیز گذرا از ۳ نوع تحریک جاده ای در ۵ حالت مختلف استفاده شده است. با بررسی نتایج برای سفیر در مرحله تحلیل استاتیک، مدل بهینه سازی شده و با تغییرات بسیار جزئی مقاومت شاسی تا حد زیادی بیشتر شده و سپس تحلیلهای دینامیکی بر روی مدل اصلاح شده انجام شده است.