سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید زرگرپور – مدیر عامل مپنا بین الملل و مدیر سابق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
احمد نورنگ – استاد یار دانشگاه امام حسین (ع)
جلیل نجف زاده – کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی – دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

اجرای استراتژی تدوین شده یکی از مسائل اصلی شرکتهای پروژه محور می باشد مخصوصا" اگر فرایندهای تدوین استراتژی در این شرکتها ناقص باشد و سعی کنند این فرایندهای ناقص و نادرست را اجرا کنند منجر به سرریز شدن هزینه های پیش بینی شده ، تأخیر در تحویل پروژه و تغییر در محدوده و کیفیت پروژه خواهد شد ، با این حال معلوم نیست بتوان استراتژی تدوین شده را اجرا کرد یا نه ، در اکثر مواقع برای رسیدن به هدف مورد نظر موفق نخواهند بود . در این تحقیق سعی می کنیم که استراتژی و همسویی در مدیریت پروژه SMART را مورد بررسی قرار دهیم ، نقصانها و محدودیتهای آن را با توجه به نوع طرح های ملی ایران مشخص کنیم . کاربرد مطالعه برای استخراج برنامه ای کل گرا در پروژه ها است که با یکپارچه کردن جنبه های سخت و نرم پروژه و تغییرات محیطی سعی در اجرای استراتژی سازمان دارد ما این محدودیتها را در صنعت پتروشیمی و در طرحی که در حال بهربرداری بوده مورد آزمون و بررسی قرار داده ایم و سعی کرده ایم که از تجربیات و مهارت های بکار گرفته شده مدیران موفق طرحها برای اجرای استراتژی سازمان مادر درس گرفته و با مطا لعه در این زمینه برای رفع مشکل اجرای استراتژی شرکت پتروشیمی در طرحها راهکاری را مبتنی بر محیط کردن Project start-up در استراتژی سازمان مادر ارائه داده ایم