سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منصور درویزه – استاد دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
ابوالفضل درویزه – استاد دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
نیما امانی فرد – استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
رضا انصاری – کارشناس ارشد دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله تحلیل استوانه های جدار ضحیم کامپوزیتی چند لایه هیبرید، که تحت اثر فشار الکترومغناطیسی داخلی قرار گرفته اند، مورد بررسی قرارگرفته است. ابتدا معادلات تنشها و کرنشهای از روشهای تئوری بدست امده و سپس با حل این معادلات، تغییرات تنشها و کرنشها درجدار استوانه محاسبه شده است. در ادامه تاثیر زاویه الیاف بر ظرفیت تحمل فشار و سپس ظرفیت سیلندر با لایه گذاریهای مختلف و از جنسهای مختلف درحالت فشار استاتیکی، با استفاده از تئوری هافمن، ارائه شده است برای اعمال نیروهای دینامیکی شعاعی از سیم پیچهای داخلیو استوانه های محرک آلومینیومی استفاده شده است. استوانه های کامپوزیتی، استوانه محرک و سیم پیچ داخلی را احاطه می کنند. با تخلیه انرژی الکتریکی ذخیره شده در یک مجموعه خازن و از تداخل میدان مغناطیسی متغیر در سیم پیچ وجریان القایی در استوانه آلومینیومی، فشار مغناطیسی سبب می شود که استوانه محرک شتاب یابد. اعمال بار از طریق استوانه محرک بر استوانه های کامپوزیتی ، بروز تنش محیطی را در آنها موجب میگردد.