سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عسکریان ابیانه – دانشکده برق دانشگاه
حسین محسنی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجید آذرنوش – برق منطقه ای گیلان

چکیده:

هسته ترانسفورماتور جریان در اثر جریانهای شدید اتصال کوتاه به اشباع می رود . برای مطالعه اشباع دقیق ترین روش استفاده از کامپیوتر دیجیتال است . مهم ترین عامل اشباع ترانسفورماتور جریان مؤلفه های با فرکانس کم است، بدین جهت جریانهای زیرگذرا و گذرا و مؤلفه DC با ید محا سبه شده و بعنوان ورودی برنامه بکار برود . در مدل ترانسفورماتور جریان تغییرات رلوکتانس هسته و تلفات هیسترزیس و فوکو وپس ماند مغناطیسی در نظر گرفته می شود . دراین مقاله برنامه کامپیوتری شرح داده شده که ضمن محاسبه جریانهای دینامیکی، مدل ترانسفورماتور جریان حفاظتی ن یز گنجانده شده است . موارد یاد شده روی چند نمونه ترانسفورماتور جریان ۲۳۰ کیلو ولت مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است