سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دانشگاه زنجان
احمد مختاری لاله – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
الله مرادی – شرکت توزیع برق منطقه ای زنجان
سجادی – برق منطقه ای تهران

چکیده:

بزگتر شدن سیستمهای الکتریکی و افزایش بارهای غیرخطی لازم است که شکل موجهای ولتاژ و جریان در نقاطPCC، هم بصورت تک به تک و هم در قالب سیستم با هم مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله سعی شدهاست شاخصهای هارمونیکی سیستم توزیع که دارای گستردگی خاصی می باشد، مورد تحلیل قرار گیرد. با استفاده از این شاخصها، می توانیم از نظر هارمونیکی به سیستم نیز دید پیدا کنیم. در ادامه به نتایج حاصل از پروژه ای کهدر ایالات متحده انجام شده است، نگاهی اجمالی خواهیم انداخت.