سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فارسی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان ،مرکز ملی آموزش مدی
داود حسین پور – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان

چکیده:

ترانسفورماتورها جزو تجهیزات پر بازده سیستم قدرت به شمار می روند، لیکن با توجه کاربرد بسیار گسترده ای که در سیستم قدرت دارند، افزایش بازده آنها – هرچند به مقدار اندک – تاثیر زیادی در حفظ منابع انرژی دارد . استفاده از ترانسفورماتورهای پر بازده صرفه اقتصادی نیز به دنبال دارد . در راستای تبیین این امر، در این مقاله پس از بحث در مورد تلفات و بازده در ترانسفورماتورها و ضمن معرفی استانداردهای مختلفی که در مورد تلفات ترانسفورماتورهای توزیع تدوین شده است، هزینه تمام شده استفاده از ترانسفورماتورها با بازده های متفاوت به عنوان معیار مقایسه اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته، بر مبنای محاسبات نشان داده می شود که استفاده از نوع پر بازده هزینه تمام شده کمتری دارد . در انتها نیز تاثیر عوامل موثر در محاسبات بررسی می گردد، تا تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان نیز امکان پذیر گردد .