سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشید باقری – وزارت نیرو
وهاب مکاری زاده – پیژوهشگاه نیرو
شاهرخ زهتابیان – پژوهشکده انرژی و محیط زیست،گروه انرژی و مدیریت مصرف

چکیده:

گسترش روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی دربخشهای اقتصادی و اجتماعی، تعرفه های غیرواقعی برق و هزینه های کلان تولید، انتقال و توزیع، مدیریت مصرف در بخشهای گوناگون مصرف کننده را اجتناب ناپذیر می نماید . بر اساسآمارهای موجود، برق موردنیاز برای تامین روشنایی یکی از عمده مصارف مشترکین خانگی، تجاری و عمومی می باشد که اصولا در ساعات پیک موردنیاز می باشد و کاهش مصرف آن اثرات بسیار زیادی در زمینه پیک سایی دارد . در این مقاله راهکارهای گوناگون کاهش دیماند و مصرف انرژی الکتریکی همانند استفاده از لامپها و بالاستهای با برچسب رده انرژی بالاتر، لامپهای فلورسنت جدید T5 و استفاده از بالاستهای الکترونیکی با لحاظ نمودن اثرات اقتصادی آن و محاسبه دوره بازگشت سرمایه هر یک از این راهکارها، مورد بررسی قرار
می گیرد . آنچه که این تحلیل را از مطالعات مشابه متمایز می نماید، رویکرد و الگوریتم مورد استفاده در آن می باشد . ابزار مورد استفاده در این مقاله یک ابزار نرم افزاری جامع بهینه سازی مصرف انرژی بوده که قادر است اثرات بارهای گرمایشی ناشی از عملکرد سیستم روشنایی بر روی بار سیستم سرمایش ساختمان را در نظر گرفته و اثر کاهش گرمای تولید شده توسط تجهیزات روشنایی پربازده بر روی کاهش مصرف انرژی سیستم سرمایش را بررسی نماید . در نتیجه تحلیلی بسیار جامع از وضعیت مصرف انرژی الکتریکی در یک ساختمان و اثرات متقابل تجهیزات مختلف را ارائه می نماید . شاخص مورد استفاده جهت انجام تحلیل اقتصادی، دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن کلیه نرخهای تورم و بهره پول سرمایه گذاری شده بوده و نتایج حاصل از اعمال راهکارهای مورد بررسی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی سالیانه و نیز هزینه های مربوطه ارائه گردیده اند .