سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهرنوش میرزائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

مهمترین بخش اقتصادی کشور که می تواند تا میزان قابل ملاحظه ای به افزایش حجم صادرات غیر نفت ی کمک نماید بخش کشاورزی است که به علت امکانات و ظرفیت تولید و برتری نسبی محصولات کشاورزی همواره بیش از ۱/۳ سهم صادرات غیر نفتی کشور را داشته است و بعنوان یکی از بخشهای عمده در برنامه ریزیهایی مربوط به توسعه صادرات کشور تلقی می گردد . از مزیت های هرمزگان، همانند استان مازندران نزدیکی به مرزهای آبی و کشورهای مصرف کننده مرکبات می باشد . اکثر مناطق مرکبات خیز استان در شهرستانهای میناب، رودان و بخش سیاهو هستند . که فاصله آنها تا بنادر صادراتی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر می باشد که از اینجا دلیل اهمیت صادرات این محصول روشن می باشد . هدف از انجام این مطالعه بررسی نواحی تولید مصرف هریک از نهاده ها، مسیرهای بازررسانی، تعیین حاشیه بازار، بهره وری تولید ، کارائی فنی باغداران و ارائه راهکار در جهت بهبود بازاریابی محصول صادراتی نارنگی در سطح
شهرستان بندرعباس است . جهت انجام این مطالعه از تابع تولید ، تابع مرزی تصادفی و مدلهای بازریابی استفاده شده است . از دو روش پیمایشی و اسنادی جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید . نتایج نشان می دهدکه باغداران در مصرف نها ده های آب، کود ریزمغذی کود حیوانی و آ فت کش در ناحیه اول و در مصرف علف کش در ناحیه دو م ودر مصرف بقیه نهاده ها در ناحیه سوم هستند . میانگین کارایی فنی تولید کنندگان نارنگی در استان هرمزگان %۸۷ می باشد . ۶۰ درصد بهره برداران مورد مطالعه زیر ۸۰ درصد کارایی دارند و ۴۰ درصد بالای ۸۰ درصد کارایی فنی را از خود نشان داده اند . حاشیه خرده فروشی ۳۵۰ ، عمده فروشی ۲۰۰ وکل ۵۵۰ تومان، سهم تولیدکننده ۲۱/۵ درصد، سهم عمده فروش ۲۸/۵ و سهم خرده فروش در قیمت خرده فروشی ۵۰ درصد می باشد همچنین با توجه به آمار موجود نارنگی سیاهو در استان هرمزگان دارای برترین کیفیت تولیدی در بین استانهای تولید کننده مرکبات است بایستی برنامه
ریزی به گونه ای صورت پذیرد که با توجه به استاندارهای جهانی تولید با کیفیت تر شده و برای صدور به بازار جهانی مهیا گردد اینکار سبب افزایش قیمت تولید کنندگان، رغبت بیشتر آنان به تولید بیشتر و برتر و در آمدهای ارزی مناسب برای مملکت خواهد شد