سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کاشانی راد – معاون مرکز مطالعات انرژی ایران
مصطفی توانپورپاوه – کارشناس دفتر برنامه ریزی، معاونت انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

یکی از موضوعات مهم در بخش انرژی، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی است . محدودیت منابع و رشد تقاضای کشور باعث شده تا اهمیت این موضوع روز به روز بیشتر شود . مدیریت مصرف انرژی ایجاب می کند که منشاء تلفات در هر یک از بخشهای مصرف کننده شناخته شده و پس از آن اقدامات اصلاحی صورت گیرد . یکی از بخشهای مهم مصرفی کشور، بخش صنعت می باشد؛ روش شناخت عوامل تلفات انرژی در این بخش نیز به ممیزی انرژی معروف است . در این تحقیق با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص ممیزی انرژی یکی از کارخانجات صنعت فولاد کشور توسط کارشناسان ممیزی انرژی جمع آوری گردیده، به تحلیل اقتصادی اجرای راهکارهای صرفه جویی پرداخته شده است . نتایج حاصل از محاسبات نشان میدهند که منافع اقدامات صرفه جویی بسیار بیشتر از هزینه های آن می باشد . اجرای طرح صرفه جویی انرژی نه تنها از دیدگاه ملی و کلان کشور بلکه از نظر خود کارخانه نیز بسیار مقرون به صرفه است .