سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اصغر عابدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
سیدحسن طباطبائی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

آبخیزداری بعنوان یک شاخص مدیریتی محسوب می گردد. مدیریت مطلوب و بهره برداری بهینه از آب باران دراستان چهارمحال و بختیاری زیر نظر مدیریت آبخیز داریقرار دارد. اجرای صحیح و دقیق مدیریت آبخیزداریموجب می گردد سایر منابع طبیعی دیگر همبطورکارا تخصیص یابند . مدل منفعت هزینه بعنوان یک ابزار سنجش اقتصادی بودجه اختصاص یافته برای مدیریت آبخیزداری را از بعداقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. در یک بررسی دقیقمدیریتی صحیح برای هدایت و کنترلنزولات آسمانی در استان در راستای مصرف بهینه با بهره گیری از سایر علوم امکان پذیر خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نسبت منافع – هزینه های اجرای طرح های مذکور رقمی حدود ۱۳ بدست آمده است. بنابراین طرح اقتصادی است.