سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

لادن شفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
زهرا پورجوپاری – کارشناس دفتر اقتصادمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

از قدیم الایام مردم در فکر پرورش گیاهان خارج از فصل برداشت بوده اند و کشت گلخانه ای یکی از این روشهاست که موفقیت امیزتر و پردرامدتر از کشت باز بوده است وعلت این امر قابلیت کنترل شرایط طبیعی و جوی از طریق ساختمان گلخانه می باشد کشت محصولات گلخانه ای در سالهای اخیر به منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک به ویژه بهره گیری از قطعات کوچک و امکانات موجود در روستاها و حاشیه شهرهای پرجمعیت که فاقد زمین و اب کافی می باشند توسعه یافته است که این توسعه کشت بازاریابی محصول را درفصولمختلف طلب می کند در این راستا این تحقیق در زمینه بررسی بازاررسانی محصولات گلخانه ای تعیین حاشیه بازار و کارایی بازاریابی و ارائه پیشنهاداتی در زمینه بهبود وضعیت موجودمی باشد. اطلاعات لازم جهت انجم تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه در سطوح تولید کننده عمده فروش و خرده فروش براساس روش نمونه گیری سیستماتیک می باشد نتایج حاصله نشان میدهدکه هزینه خدمات بازاررسانی محصولات گلخانه ای از ۱۹۶ تا ۶۲۰ ریال متفاوت است سود خالص عملیات بازاریابی تولید کننده خیار گلخانه ای ۳۷۵ ریال و گوجه فرهنگی ۲۳۰ ریال می باشد. و سودخالص بازاریابی خرده فروش خیار گلخانه ای ۲۰۴ ریال و گوجه فرنگی گلخانه ای ۲۸۴ ریال می باشد.