سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحسن سیدان – اعضاء عیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
علی محمد جعفری – اعضاء عیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

صادرات غیر نفتی در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور از اولویت بالایی برخوردار می‌باشند. تحقق این امر نه تنها در باروری استعدادهای اقتصادی کشور و رشد تولید ملی نقش مهمی دارد ، بلکه در رفع مهمترین معضل و دغدغه اقتصادی یعنی بیکاری مؤثر خواهد بود . بنابر این تلاش و برنامه‌ریزی برای رونق و تنوع بخشی به صادرات غیر نفتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.برای تحقق این هدف در بخش کشاورزی و افزایش تولید از دوطریق می توان عمل نمود. اولین روش استفاده هرچه بیشتر از عوامل تولید است. این راه حل با در نظر گرفتن محدودیت منابع آب راه حل منطقی به منظور توسعه کشاورزی و افزایش تولید به نظر نمی‌رسد. هرچند که در مقوله توسعه بایستی به افزایش بهره‌وری و بکارگیری دانش و تکنولوژی جدید در تولید تأکید کرد. به این علت تنها راه برای تحقق هدف مذکور به کارگیری فنون جدید در تولید می‌باشد. از این طریق و با افزایشراندمان می توان از مجموع عوامل تولید محصول بیشتری بدست آورد.