سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا فروزان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
ایمان صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان،
محمود سلیمی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
محسن اصفهانیان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده:

در این مقاله مشخصات تغییر شکل تختال در فرایند sizing press به عنوان یکی از روشهای کاهش عرض تختاال در نورد گرم توسط روش المان محدود به کمک المانهای الاستوویسکوپلاستیک در محیط نرم افزار تجاری ABAQUS/EXPLICIT مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر متغییر هایی مانند عرض و ضخامت اولیه تختال و میزان کاهش عرض بر فاکتورهایی از جمله شکل Dog Bone، فرم دو انتهای تختال (fish tails)، کمبود عرض در ابتدای تختال (width necking) وکیفیت لبه تختال مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مقایسه ای بین دو روش کاهش عرض متداول یعنی نورد عمودی به کمک Edger و Sizing press به منظور تعیین تفاوت ها و بازده هر کدام از دو روش ارایه گردیده است.