سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود شاکری – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
محمدحسین یاس – استادیار گروه مکانیک دانشگاه رازی، کرمانشاه
محمدرضا ساویز –

چکیده:

در این مقاله حل الاستیسیته پوسته استوانه ای چند لایه با یک لایه پیزوالکتریک و اورتو تروپیک به عنوان عملگر و حسگر مورد توجه قرار گرفته است . پوسته تحت بار استاتیکی و ولتا ژ الکتریکی بوده و در جهت طولی بر روی تکیه گاههای ساده قرار گرفته است . معادلات کوپله الکترو الاستیسیته با مشتقات جزئی، با بسط توابع عمود بر هم مثلثاتی برای تغییر مکان به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل شده اند . معادلات بدست آمده با روش المان محدود خطی » گلرکین « در جهت شعاع حل شده اند . ابتدا پوسته استوانه ای تک لایه پیزوالکتریک تحت فشار یکنواخت خارجی مورد بررسی قرار گرفته است و جوابهای بدست آمده با نتایج موجود مقایسه شده اند . سپس پوسته سه لایه با لایه خارجی پیزوالکتریک بعنوان حسگر، در نظر گرفته شده و پوسته تحت فشار داخلی قرار گرفته است ..