سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید سیاری – کارشناس وزارت نیرو
کبیر صادقی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در اجرای پروژه های مختلف، خصوصا در مناطقی که به لحاظ پی سازی دارای شرایط مطلوب نباشند، اغلب باشمعها مواجه هستیم. درشرایطی که این شمعها تحت بارگذاری جانبی قرار می گیرند، محاسبات لازم با استفاده از روشهای تجربی و نمودارهای تیپ مربوطه صورت می گیرد. مراجعه به این نمودارها غالباوقت گیر و پر زحمت است. زمانی که تعداد شمعها زیادبوده و برای بهینه کردن طرح، نیاز به ازمون و خطا باشد محدودیت روش فوق بخوبی آشکار می گردد.
بدین لحاظ تهیه یک برنامه کامپیوتری که بتواند محاسبات فوق را، در زمانی اندک و با دقت بسیار زیاد انجام دهد، ضروری به نظر میرسد . نوشتار حاضر ضمن بیان مختصر تئوری محاسبات، به شرح برنامه تهیه شده در این مورد و نحوه استفاده از آن می پردازد.