سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید صدرکریمی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تبریز
رضا سلیمانیان – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله الگوی توزیع تنش، تغییر شکل و اندرکنش دیوار آب بند بتن پلاستیک و زمین پی مجاور در طول زمان اجرای سد به دو روش الاستیک و ویسکوالاستیک تحلیل و نتایج حاصل مقایسه شده است. در این رابطه از نرم افزار ANSYS با وجود پاره ای از محدودیت های نرم افزار به صورت گسترده ای استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اولا مقدار تنش جذب شده توسط دیوار آب بند به صورت قابل توجهی از نسبت بنتونیت به سیمان و همچنین زاوبه اصطکاک بین بتن پلاستیک و خاک مجاور پیروی می کند. ثانیا با در نظرگرفتن رفتار ویسکوالاستیک بتن پلاستیک ملاحظه می گردد که حتی پس از اتمام ساختمان سد و با گذشت زمان بتن پلاستیک به تغییر شکل خود ادامه می دهد و به تدریج تنش جذب شده توسط دیوار خاک مجاور منتقل می گرددمیزان اسایش تنش در بتن پلاستیک ممکن است حتی تا مرز ۵۰ درصد رقم حاصل از تحلیل الاستیک نیز کاهش یابد. بنابراین مقدار تنش جذب شده توسط دیوار بتن پلاستیک به سرعت اجرای سد نیز بستگی دارد و تحلیل تنش و کرنش در بتن پلاستیک با فرض الاستیک بودن آن انجراف قابل توجهی را از واقعیت حاصل می نماید.