سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد عاصم پور – دانشیار – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
علیرضا صفی خانی – دانشجوی دکتری – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله روش حل تحلیلی مسئله الاستیک – پلاستیک استوانه دوار در حالت کرنش صفحه ای با استفاده از تئوری گرادیان کرنش پلاستیک ارائه می گردد. تئوری پلاستیسیته گرادیان کرنش بطور خلاصه ارائه شده و رفتار ماده در ناحیه پلاستیک بکمک این تئوری تحلیل می گردد. برای توجیه رفتار ماده در ناحیه الاستیک از قانون هوک تعمیم یافته استفاده شده است. در تئوری پلاستیک گرادیان کرنش، عبارت مرتبه بالای کرنش پلاستیک موثر نیز در تابع تسلیم ماده وارد می شود. این عبارت برای در نظر گرفتن اثرات غیر موضعی نقاط مختلف ماده در رفتار آن مورد توجه قرار گرفته است. این حل روابط صریحی برای تنش کرنش و مولفه های جابجایی می دهد و نتایج بدست امده نشان دهنده وابستگی جواب ها به حدود ابعاد واندازهماده است. درحالی که در حل کلاسیک جوابها وابسته به ابعاد نیست. به منظور مقایسه نتایج بدست امده حل کلاسیک این مسئله نیز ارائه شده است .