سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منصور علیزاده – استادیاردانشکده مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهران یاراحمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش بیومکانیک ، دانشکده مکان

چکیده:

قطعاً توابع ذخیره انرژی کرنش در محیط های پیوسته قوی ترین ابزار جهت تحلیل رفتار مکانیکی غیر خطی دیواره ناهمگن شریان های بدن خواهند بود. هدف از این تحقیق ، بهینه سازی معادله ساختاری مرکب منطبق بر نتایج آزمایشگاهی جهت تحلیل عددی روابط تنش – کرنش حاکم بر دیواره عروق بدن و پیش بینی رفتار رگ می باشد. اگرچه تست های کشش تک محوره دقیقاً مطابق با شرایط حاکم بر شریان در بدن موجود زنده نمی باشند، نمودار استخراج شده از تحلیل نرم افزاری برشی از آئورت شکمی خوک تاییدی بر تطابق روش بهینه سازی تابع پتانسیل مرکب و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده می باشد.