سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مائده ضوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
محمود فرزین – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکان

چکیده:

نیاز به فرایندهای نوین شکل دهی به منظور افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها، فرایندی جدید را در دهه اخیر به عنوان جایگزینی برای فرایند هیدروفرمینگ معرفی کرده است. در این فرایند از فشار گاز برای شکل دهی فلز داغ استفاده می شود. در این مقاله پس از معرفی این فرایند، تحلیل المان محدود آن به دو روش تحلیل هم دما و غیر همدما توسط نرم افزار ABAQUS ارائه می شود. نتایج شامل تعیین دمای بهینه برای شکل دهی آلیاژ آلومینیوم خاص، فشار مورد نیاز شکل دهی، پروفیل فشار۰ زمان و توزیع ضخامت و دما می باشند. نتایج شبیه سازی با نتایج ازمایشگاهی سازگاری قابل قبولی دارد. بنابراین روش المان محدود، به عنوان روش قابل اعتمادی برای تعیین پارامترهای موثر در فرایند شکل دهی داغ فلز توسط گاز به کار برده می شود.