سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالواحد کمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
بیژن ملائی داریانی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریدرضا بیگلری – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله فرایند خمکاری فشاری لوله‌های با مقطع مستطیلی به کمک تحلیل المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است. قالب خمکاری دارای شعاع انحنای خم متغیر می‌باشد که باعث می‌شود لوله از یک شعاع انحنای بزرگ تا شعاع انحنای کوچک به تدریج خم ‌شود و به همین دلیل با فرایند خمکاری فشاری معمول که در آن شعاع انحنای خم قالب ثابت است تفاوت دارد. با استفاده از قالب با شعاع انحنای متغیر می‌توان لوله‌های با مقطع مستطیلی را به شعاع انحنای کوچک خم کرد. به دلیل شبه استاتیک بودن فرایند تحلیل المان محدود با استفاده از کد ABAQUS/Explicit انجام گرفت. لوله و قالب با استفاده از المان‌های پوسته‌ای مدلسازی شدند. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل المان محدود با نتایج تجربی در کارهای قبلی مقایسه شدند که مطابقت خوبی با آنها نشان داد.